• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Jan Damasceński

św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła

4 grudnia – wspomnienie dowolne

Urodził się ok. 675 roku w Damaszku. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej. Posiadał rozległą wiedzę filozoficzną. Był mnichem w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą i kapłanem. Pozostawił wiele pism teologicznych, zwłaszcza przeciw obrazoburcom. Jest jeden z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich. Zmarł ok. 749 roku.

Modlitwa

Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary, † spraw przez jego wstawiennictwo, * aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

04.12 przypada także wspomnienie św. Barbary (III/IV w.).

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.