• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Niedziela

 • 03.05 – 4. Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

  Uratowana czerna owieczka

  IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

  Światowy Dzień Modlitw o Powołania

  3 maja 2020 roku

  Nie wyście Mnie wybrali,
  ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
  abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał… J 15

 • 04.04 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Apostołowie Piotr i Jan biegnący do grobu Chrystusa w poranek Zmartwychwstania

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  4 kwietnia 2021 rok

  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem…

 • 04.10 – 27. Niedziela zwykła

  Vincent van Gogh, Czerwona Winnica

  27. Niedziela zwykła

  4 października 2020 roku

  Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny…

 • 06.09 – 23. Niedziela zwykła

  prorok Ezechiel

  23. Niedziela zwykła

  6 września 2020 roku

  Jeśli do występnego powiem: "Występny musi umrzeć", a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie…

 • 10.05 – 5. Niedziela Wielkanocna

  Ikona Jezusa Chrystusa, VI w.

  V Niedziela Wielkanocna

  10 maja 2020 roku

  "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".i.

 • 11.04 – 2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

  Benedykt XVI błogosławi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego

  II Niedziela Wielkanocna (Biała),
  czyli Miłosierdzia Bożego

  11 kwietnia 2021 roku

  "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 • 16.08 – 20. Niedziela zwykła

  Chrystus i kananejska kobieta

  20. Niedziela zwykła

  16 sierpnia 2020 roku

  A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha".

 • 17.05 – 6. Niedziela Wielkanocna

  św. Filip Apostoł

  VI Niedziela Wielkanocna

  17 maja 2020 roku

  Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.

 • 18.04 – 3. Niedziela Wielkanocna

  Zmartwychwstanie

  III Niedziela Wielkanocna

  18 kwietnia 2021 rok

  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

 • 20.09 – 25. Niedziela zwykła

  Przypowieść o robotnikach w winnicy

  25. Niedziela zwykła

  20 września 2020 roku

  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

  W trzecią niedzielę września obchodzony jest w Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu.

 • 30.08 – 22. Niedziela zwykła

  Golgota Jasnogórska

  22. Niedziela zwykła

  30 sierpnia 2020 roku

  Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je…

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.