• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Grzegorz

św. Grzegorz VII, papież

25 maja – wspomnienie dowolne

Hildebrand urodził się w Tuscii około roku 1028. Kształcił się w Rzymie, następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako legat papieski pracował owocnie nad dziełem reformy Kościoła. Został papieżem w roku 1073 i przybrał imię Grzegorz VII. Stawał w obronie wolności Kościoła. Zwalczany, zwłaszcza przez króla Henryka IV, zmarł na wygnaniu w Salerno w roku 1085.

25.05 przypada także wspomnienie św. Bedy Czcigodnego (VII/VIII w.) oraz św. Marii Magdaleny de Pazzi (XVI/XVII w.)

Modlitwa

Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał święty Grzegorz, papież, † spraw, aby Kościół odrzucał wszelką nieprawość * i mógł w wolności pełnić to, co sprawiedliwe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.