• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Bazyliki św. Piotra i św. Pawła

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

16 listopada – wspomnienie dowolne

Bazylikę wzniesioną nad grobem św. Piotra uroczyście poświęcił papież Sylwester I. Budowlę te zastąpiono olbrzymią świątynię wzniesioną w XVI i XVII wieku. Poświęcił ją papież Urbana VIII 18 listopada 1626 roku.
Bazylika św. Pawła przy drodze Ostyjskiej, uroczyście poświęcona przez papieża Syrycjusza, spaliła się w roku 1823, została jednak dźwignięta z ruin i wspaniale ozdobiona. Uroczyste poświęcenie odbyło się 10 grudnia 1854 roku.
W rocznicę poświęcenia obydwu bazylik czcimy Książąt Apostołów, których relikwie spoczywają w podziemiach tych kościołów.
(Wspomnienie przeniesione z 18.11)

16 listopada przypadają także wspomnienia: NMP Ostrobramskiej, św. Małgorzaty Szkockiej oraz św. Gertrudy.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, zachowaj swój Kościół pod opieką świętych Apostołów Piotra i Pawła, od których otrzymał początek wiary, i spraw, aby przez ich wstawiennictwo aż do końca świata otrzymywał obfite łaski z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.