• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Małgorzata Szkodzka

św. Małgorzata Szkocka

16 listopada – wspomnienie dowolne

Małgorzata urodziła się na Węgrzech około roku 1046, gdzie jej ojciec przebywał wtedy na wygnaniu. Została wydana za mąż za Malcolma III, króla Szkocji, i z tego małżeństwa miała ośmioro dzieci. Była przykładem wzorowej matki i królowej. Zmarła w Edynburgu 16 listopada 1093 roku.

16 listopada przypadają także wspomnienia: Poświęcenia rzymskich bazylik, NMP Ostrobramskiej oraz św. Gertrudy.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętą Małgorzatę niezwykłą miłością do ubogich, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem w naszym postępowaniu z bliźnimi ukazywali im Twoją dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.