• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Kolumban

św. Kolumban Młodszy, opat

23 listopada – wspomnienie dowolne

Kolumban urodził się w pierwszej połowie VI wieku w Irlandii. Otrzymał staranne wykształcenie. Wstąpił do klasztoru i jako misjonarz wyjechał do Galii, w której założył wiele klasztorów. Zmuszony do opuszczenia Galii, udał się do Italii i tam założył klasztor w Bobbio, gdzie zmarł 23 listopada 615 roku.

23.11 przypada także wspomnienie św. Klemensa I

Modlitwa

Boże, Ty połączyłeś w świętym Kolumbanie zapał misyjny i przywiązanie do życia monastycznego, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem szukali Ciebie ponad wszystko * i starali się o wzrost liczby wierzących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.