• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Ewangelie dzieciństwa Jezusa

Ewangelie dzieciństwa

Wydarzenie ewangeliczne Mt Łk
Rodowód
Zapowiedź narodzin
Narodzenie Jezusa
Pasterze u żłóbka
Ofiarowanie w świątyni
Mędrcy ze Wschodu
Ucieczka do Egiptu
Rzeź niemowląt
Powrót do Nazaretu
Dwunastoletni Jezus w świątyni
1,1-17
1,18-24
1,25
---
---
2,1-12
2,13-15
2,16-18
2,19-23
---
3,23-38
1,26-38
2,1-7
2,8-20
2,21-38
---
---
---
2,39
2,41-52

Herod (73-4r. przed Chr.)

Za zewnętrzną wspaniałością i dobrobytem panowania Heroda skrywało się jego prywatne życie, coraz bardziej niespokojne. Podobnie jak wielu hellenistycznych władców owych czasów, miał wielką i skłóconą rodzinę - dziesięć żon i ponad tuzin dzieci - której spiskowanie pobudzało jego okrucieństwo i paranoję. W roku 29 p.n.e., podczas wybuchu zazdrości zręcznie podsycanej przez jego siostrę Salome, zgładził swą żonę Mariamne, choć nadal bardzo ją kochał. Potem przez wiele miesięcy rozpaczał, wykrzykując jej imię, jakby chciał ją przywołać z zaświatów. W późniejszych latach wysłał na tamten świat trzech spośród swoich synów (za rzekome spiski w celu obalenia go) i sześciokrotnie zmieniał testament. Wreszcie wymyślił plan pogrążenia całego królestwa w żałobie po swojej śmierci, nakazując armii uwięzienie czołowych obywateli Judei na hipodromie w Jerychu i zgładzenie ich po ogłoszeniu jego zgonu (na szczęście dla potencjalnych ofiar rozkaz nie został wykonany).

T.Mueller, Herod budowniczy i wizjoner z Ziemi Świętej [w:] „National Geographic”, 12/2008, s.40.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament