Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Wincenty Pallotti SAC

św. Wincenty Pallotti, prezbiter

22 stycznia – wspomnienie dowolne

Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie w roku 1795. Wyświęcony na prezbitera w roku 1818, z bezgraniczną żarliwością podejmował różne prace apostolskie, najpierw sam, a później z niewielkim zespołem duchownych i świeckich współpracowników założonego przez siebie w roku 1835 Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Umarł w roku 1850, gdy jego dzieło było jeszcze "najmniejszym stowarzyszeniem". Rozwój dzieła Pallottiego nastąpił dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku. W roku 1950 papież Pius XII zaliczył Wincentego w poczet błogosławionych, a w roku 1963 papież Jan XXIII ogłosił go świętym.

Modlitwa

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, prezbitera, do obrony wiary i ożywiania miłości, † spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady * rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

22.01 przypada także wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika.