Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Klemens I

św. Klemens I, papież i męczennik

23 listopada – wspomnienie dowolne

Klemens rządził Kościołem rzymskim pod koniec I wieku jako trzeci następca Piotra Apostoła. Napisał list do Koryntian, w którym wzywa ich do zgody i jedności.

23.11 przypada także wspomnienie św. Kolumbana

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś mocą wszystkich świętych, † daj nam z radością obchodzić doroczne wspomnienie świętego Klemensa, który był kapłanem Twojego Syna i męczennikiem; * swoim świadectwem potwierdził to, co sprawował na ołtarzu, i własnym przykładem umocnił głoszoną naukę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.