Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

bł. August Czartoryski

bł. August Czartoryski, prezbiter

2 sierpnia – wspomnienie dowolne

August Czartoryski (1858-1893), salezjanin, arystokrata polsko-hiszpańsko-francuski. Jako najstarszy syn miał odziedziczyć tytuł księcia i ogromny majątek. Jednak Bóg wybrał go dla siebie. Wielki wpływ na młodego księcia wywarł jego wychowawca Józef Kalinowski – św. Rafała. Kiedy miał 25 lat, spotkał się z księdzem Janem Bosko i od tej chwili zaczęła dojrzewać w nim decyzja o wstąpieniu do salezjanów. Musiał pokonać opory własnego ojca i salezjanów, którzy obawiali się przyjąć księcia. Jednak trwał przy swoim powołaniu. W 1888 roku złożył śluby zakonne. Odznaczał się gorliwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających ze ślubów. Beatyfikował go Jan Paweł II w Rzymie w dniu 25.04.2004 roku.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Augusta, prezbitera, do naśladowania Twojego Syna t i sprawiłeś, że z bogatego stał się ubogim, * spraw, abyśmy za jego przykładem i otwarci na Ducha Świętego służyli Ci z pokorą w młodzieży najbardziej potrzebującej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

2.08 przypada także wspomnienie: NMP Królowej Aniołów (XIII w.), św. Euzebiusza z Vercelli (IV w.) oraz św. Piotra Juliana Eymarda (XIX w.).