• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Mistrz Życia Marii, Nawrócenie św. Huberta, c.1490.

św. Hubert z Liège, biskup

3 listopada – wspomnienie dowolne   Facebook

Hubert (Hubertus) urodził się w Gaskonii (Francja) ok. 655 roku w książęcej rodzinie brabanckiej (Merowingowie). Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht. Po jego śmierci (ok. 705 r.) został biskupem tego miasta. W 717 r. przeniósł siedzibę biskupstwa do Liège (Leodium / Belgia) gdzie ufundował kościół św. Lamberta. Działalności Huberta zawdzięcza się ewangelizację części Brabancji, zwłaszcza jej górskich terenów w Ardenach i powstanie tam wielu świątyń. Zmarł 30 maja 727 roku w Liège. W 825 r. jego relikwie przeniesiono do opactwa benedyktynów w Andage w Ardenach (nazwane Saint-Hubert), gdzie powstało europejskie centrum jego kultu, rozbudowane w XVI i XVII wieku.

Z jego życiem związanych jest wiele legend, przeważnie zaczerpniętych z opowieści o św. Eustachym. Najbardziej znana opowiada jak to podczas polowania w Górach Ardeńskich (ulubione zajęcie młodego Huberta) w Wielki Piątek 695 roku zobaczył białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu i usłyszał głos Stwórcy wzywający go do zaniechania łowiectwa i nawrócenia. Posłuszny temu wezwaniu udał się do miejscowego biskupa Lamberta i pod jego kierownictwem rozpoczyna nowe życie. Jako swojego patrona uznają go myśliwi, leśnicy i jeźdźcy.

 

3 listopada przypada także wspomnienie św. Marcina de Porres.

Hubertusowy baner

Mistrz Życia Marii, Nawrócenie św. Huberta, c.1490.

św. Hubert z Liège, biskup

3 listopada – wspomnienie dowolne   Facebook

Hubert (Hubertus) urodził się w Gaskonii (Francja) ok. 655 roku w książęcej rodzinie brabanckiej (Merowingowie). Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht. Po jego śmierci (ok. 705 r.) został biskupem tego miasta. W 717 r. przeniósł siedzibę biskupstwa do Liège (Leodium / Belgia) gdzie ufundował kościół św. Lamberta. Działalności Huberta zawdzięcza się ewangelizację części Brabancji, zwłaszcza jej górskich terenów w Ardenach i powstanie tam wielu świątyń. Zmarł 30 maja 727 roku w Liège. W 825 r. jego relikwie przeniesiono do opactwa benedyktynów w Andage w Ardenach (nazwane Saint-Hubert), gdzie powstało europejskie centrum jego kultu, rozbudowane w XVI i XVII wieku.

Z jego życiem związanych jest wiele legend, przeważnie zaczerpniętych z opowieści o św. Eustachym. Najbardziej znana opowiada jak to podczas polowania w Górach Ardeńskich (ulubione zajęcie młodego Huberta) w Wielki Piątek 695 roku zobaczył białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu i usłyszał głos Stwórcy wzywający go do zaniechania łowiectwa i nawrócenia. Posłuszny temu wezwaniu udał się do miejscowego biskupa Lamberta i pod jego kierownictwem rozpoczyna nowe życie. Jako swojego patrona uznają go myśliwi, leśnicy i jeźdźcy.

 

3 listopada przypada także wspomnienie św. Marcina de Porres.

Hubertusowy baner

Modlitwa

Modlitwy za wstawiennictwem św. Huberta

Boże stwórco nieba i ziemi, Ty w świecie zwierząt i przyrody objawiłeś św. Hubertowi znak naszego zbawienia, przemieniając jego serce. Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, abyś i nam pomagał dostrzegać w świecie przyrody znaki Twojej obecności. Amen.

Święty Hubercie, Patronie jeźdźców,

polecamy się w szczególny sposób Twojej opiece i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał nas we wszystkich potrzebach. Wyjednaj nam łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj naszymi umysłami, prowadź nasze oczy i ręce, abyśmy wypełniali swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż nas od złych przygód, prowadź bezpiecznymi drogami po ziemi i doprowadź do zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, ochraniaj także nasze konie. Amen.

Życiorys

Życiorys

Posiadamy aż sześć żywotów św. Huberta, co pokazuje, jak bardzo był on niegdyś popularny i czczony. Niestety, we wszystkich tych przekazach nie znajdziemy zbyt wiele wiarygodnych informacji; żywoty bowiem traktowano niegdyś przede wszystkim jako hymny pochwalne na cześć opisywanej osoby, a nie jako ich biografie.

Hubert urodził się prawdopodobnie około roku 655 w znakomitej rodzinie. Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht, i jego następcą na tej stolicy (objął ją ok. 704 r.). Przeniósł uroczyście relikwie św. Lamberta do Liege, do kościoła wystawionego ku czci Męczennika.

Odziedziczył diecezję prawie pogańską. Jako misjonarz musiał więc wytrwale nawiedzać miasta i wioski Brabancji i Ardenów, aby tamtejszych mieszkańców zjednać dla wiary w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupią do Liege. Tam też zmarł 30 maja 727 roku. Pochowano go w katedrze w Liege. Kiedy po 16 latach odkryto jego grób, znaleziono jego ciało, a nawet szaty, nietknięte rozkładem. Rozeszła się także miła woń. Umieszczono wówczas jego relikwie w kościele świętych Piotra i Pawła (3 listopada 743 r. - stąd tradycyjnie wspomnienie Huberta obchodzi się właśnie 3 listopada). Część relikwii przeniesiono do Andage, która to miejscowość otrzymała potem nazwę St. Hubert (825).

Kult św. Huberta rozszerzył się rychło po całej Europie - m.in. w Anglii, Hiszpanii i Polsce. Nasilił się on jeszcze bardziej, kiedy z Hubertem połączono legendę, odnoszącą się wcześniej do św. Eustachego. Gdy był jeszcze młodzieńcem i paziem króla francuskiego Dietricha III (Teodoryka), miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego świata, i by oddał się na służbę Bożą. Z powodu tej legendy św. Hubert jest czczony do dziś jako patron myśliwych. Przypisywano mu także opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. Według podania, miał być jako biskup przypadkiem raniony w rękę przez sługę. Kiedy powstała gangrena, stała się ona przyczyną jego śmierci. Św. Huberta czczono powszechnie również jako patrona chorych na epilepsję i lunatyków.

W Belgii ku czci Huberta powstało wiele pięknych zwyczajów ludowych. W wieku XV ustanowiono nawet kilka orderów św. Huberta. Istniały również pod jego wezwaniem bractwa. Do jednego z nich należał także król francuski Ludwik XIII (od roku 1629). Kilka miast obrało sobie św. Huberta za swojego patrona. Święty miał swoje sanktuaria w Antrey (Francja), w Ille-de-France (Lorena), a przede wszystkim w St. Hubert. Również w Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako patrona myśliwych. Pamiątką po tym jest kilkanaście kościołów i kaplic wystawionych ku jego czci.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Huberta w czasie polowania, gdy pojawia się przed nim jeleń z krzyżem w rogach.

ILG – czytelnia

Obraz

W.C.Rauber, Wizja św. Huberta, 1892Jerzy Kossak, Widzenie św. Huberta, 1937

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.