• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Antoni Maria Zaccaria

św. Antoni Maria Zaccaria, prezbiter

5 lipca – wspomnienie dowolne

Antoni urodził się w Cremonie, w Longobardii, w roku 1502. Studiował medycynę w Padwie, ale zrezygnował z tego zawodu i został kapłanem. Założył Stowarzyszenie Kleryków świętego Pawła, zwane Barnabitami, aby współpracowało nad naprawą obyczajów wśród wiernych. Zmarł 5 lipca 1539 roku.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, † którym obdarzony święty Antoni Maria, * niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

05.07 przypada także wspomnienie św. Marii Goretti.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.