• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

płan i Współtowarzysze, męczennicy

bł. bp Julian Nowowiejski, ks. Piotr Dańkowski – 108 męczenników II wojny światowej

12 czerwca – wspomnienie dowolne

Dnia 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował 108 Męczenników II wojny światowej, bł. Juliana Nowowiejskiego, arcybiskupa płockiego i Współtowarzyszy. Złożyli oni heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego. Wśród nich było: 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 alumnów seminariów duchownych, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 wiernych świeckich.

W ich gronie jest także bł. ks. Piotr Dańkowski, kapłan archidiecezji krakowskiej. Urodził się 21 czerwca 1908 roku w Jordanowie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia l lutego 1931 roku. Jako gorliwy duszpasterz pracował w parafiach: Pobiedr (dzisiaj Paszkówka), Sucha Beskidzka oraz Zakopane, gdzie został aresztowany 10 maja 1941. Następnie więziony był w Zakopanem i Tarnowie, po czym został przewieziony do Oświęcimia. Bity i prześladowany zginął śmiercią męczeńską z kłodą na ramionach w Wielki Piątek 3 kwietnia 1942 roku. Jest on przedstawicielem wszystkich, którzy ofiarą życia potwierdzili swoją wiarę w trudnym okresie II wojny światowej, a więc zarówno kapłanów (40), jak tez wielu osób zakonnych i świeckich naszej archidiecezji.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom Antoniemu Julianowi, biskupowi, i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, † wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.