• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

bł. Maria Karłowska

bł. Maria Kartowska, dziewica

6 czerwca – wspomnienie dowolne

Bł. Maria Karłowska urodziła się w majątku Slupówka (dziś Karłowa, w archidiecezji gnieźnieńskiej) jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Mając 17 lat, złożyła prywatnie ślub dozgonnej czystości. W tym czasie oddawała się z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych i ubogich, a takie wielodzietnych rodzin. Od 1892 roku poświęciła się pracy dla dziewcząt słabych i zagubionych moralnie. W roku 1894 założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 roku w Pniewitem na Pomorzu. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku.

Modlitwa

Boże, Ty w swojej Opatrzności obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Karłowską, aby naśladując przykład Dobrego Pasterza, pomagała kobietom wyzwolić się z niewoli grzechu, † przez jej wstawiennictwo daj nam, sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, * potrafili unikać tego, co nam szkodzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.