• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Turybiusz z Mongrovejo

św. Turybiusz z Mongrovejo, biskup

23 marca – wspomnienie dodatkowe

Turybiusz urodził się w Hiszpanii około roku 1538. Studiował prawo w Salamance. W roku 1580 został biskupem Limy w Peru. Pełen gorliwości apostolskiej zwoływał wiele synodów, co bardzo się przyczyniło do pogłębienia życia religijnego całej prowincji kościelnej. Z mocą bronił praw Kościoła, troskliwie opiekował się powierzoną mu owczarnią i odbywał częste wizyty pasterskie otaczając szczególną troską ludność tubylczą. Zmarł w roku 1606.

Modlitwa

Boże, Ty chciałeś, aby apostolskie prace świętego Turybiusza i jego umiłowanie prawdy przyczyniły się do rozwoju Twojego Kościoła, * spraw, aby lud Tobie poświęcony nieustannie wzrastał w wierze i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.