• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Program nauki religii w klasie pierwszej

Prezentacja zasadniczych bloków tematycznych

Program nauki religii w liceum – DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA:

 • Klasa I – „Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele
 • Klasa II – „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie
 • Klasa III – „Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

Zasadnicze bloki tematyczne:

 • Pismo Święte – historia redakcji i treść.
 • Istota wiary.
 • Kościół i sakramenty.
 • Modlitwa.
 • Rok liturgiczny.
 • Kościół św. Piotra i Pawła – bazylika królewska, ks. Piotr Skarga, Panteon Narodowy.
 • Światowe Dni Młodzieży → Kraków 2016

Program nauki religii w liceum »

Podstawowe podręczniki szkolne na religii:

 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 • KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego
 • YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych

Lektury obowiązkowe / uzupełniające »

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.