• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Jezus Chrystus obecny w Kościele

16. Rozpoznawanie obecności Jezusa w Kościele

 

Kościół rozpoczyna swą działalność w Jerozolimie w dniu Zesłania Ducha Świętego (Dz 2,1-16.22-24), kiedy to Apostołowie napełnieni darami zesłanego przez Jezusa Ducha Prawdy otwierają drzwi Wieczernika i zaczynają głoszenie Ewangelii.

Kościół apostolski (Dz 2,42-47)

"Trwali oni w nauce Apostołów
i we wspólnocie,
w łamaniu chleba
i w modlitwach…"

Konstytutywne elementy Kościoła:

 1. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa (Dz 2,32; 1Kor 15,1-6)
 2. Eucharystia (1Kor 11,23-26)
 3. Nakaz misyjny (Mt 28,16-20)
 4. Wspólnota (Mt 18,20; 25,40)
 5. Świadectwo (Dz 2,32n)
 6. oraz miłość, modlitwa, wspólnota dóbr, uniwersalność (katolickość), świadectwo…

Soborowe określenia Kościoła

Sobór Watykański II nie podał definicji Kościoła, lecz posługiwał się biblijnymi obrazami na jego określenie, między innymi:

 • Winny krzew (J 15,1-11)
 • Dobry Pasterz i Jego owczarnia (J 10,1nn)
 • "Mistyczne Ciało Chrystusa" (1Kor 12,12nn)

Zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 6.

Przymioty Kościoła (wyznajemy je w "Credo"):

 1. Jeden - gdyż jeden jest Chrystus, jeden chrzest… [YC 129]
 2. Święty - ponieważ pochodzi od Boga, prowadzi (słabych i grzesznych) ludzi do świętości [YC 132]
 3. Powszechny (gr. = katolicki) - czyli dla wszystkich, obejmuje ludzi każdej narodowości, grupy społecznej, kultury… [YC 133]
 4. Apostolski - prócz Pisma Świętego, obowiązująca jest dla nas Tradycja, przede wszystkim ta, która sięga czasów apostolskich [YC 137]

Modele (wizje) Kościoła:

Oblężona twierdza - "My jesteśmy dobrzy, a świat na zewnątrz jest zły więc my musimy się przed nim bronić" - to postawa faryzeuszy, którzy gorszyli się tym, że Jezus spotyka się z celnikami i grzesznikami.

Otwarty Wieczernik - Jezus posłał nas (jak wcześniej Apostołów) z Ewangelią do świata nie po to byśmy go potępiali, ale pomogli mu zmienić się na lepszy - to jest wizja ewangeliczna.

Bibliografia
Ku refleksji… pomyśl…

Czy pamiętam o tym, że ja(!) również tworzę Kościół i jestem za niego odpowiedzialny?

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.