• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Kościół Jezusa Chrystusa

14. Rozpoznawanie natury Kościoła Jezusa Chrystusa

Przykłady różnych wspólnot i organizacji:

 • państwo
 • ONZ, UNICEF
 • klub sportowy
 • organizacje humanitarne
 • koło filatelistyczne, numizmatyczne
 • wojskowa jednostka specjalna
 • klasa szkolna
 • koło ekologiczne
 • osiedlowy klub seniora
 • … i wiele innych

 

Organizacja / instytucja Kościół
 1. Założyciel, pomysłodawca
 2. Członkowie
 3. Wyraźnie określony cel
 4. Plan działania
 5. Prawo, zasady działania
 6. Przywódca, władza wykonawcza
 7. Czas i miejsce spotkań
 8. Fundusze
 9. Logo, znak rozpoznawczy
 1. Jezus Chrystus
 2. Ludzie ochrzczeni
 3. Świętość, zbawienie
 4. Życie Ewangelią
 5. Dekalog, przykazanie miłości
 6. Papież z kolegium biskupów
 7. Niedziela, kościół
 8. Dobra materialne
 9. Ryba, krzyż, caritas [YC s.52]

 

Kościół w jakimś stopniu jest organizacją, posiada swoją strukturę - i z tego oczywiście wynikają różne jego ograniczenia w ziemskiej rzeczywistości.
Z drugiej jednak strony, jego istota sięga znacznie dalej, poza te widzialne struktury.

Niektóre istotne różnice:

 • Założyciel Kościoła żyje (zmartwychwstał!) i to On nadaje sens temu, co się w Kościele (organizacji?) dzieje.
 • Do Kościoła może należeć każdy (np. do chóru - nie każdy)
 • Bez względu na czas nieobecności, do Kościoła można zawsze wrócić (np. do sekcji sportowej już nie)

Dlaczego Kościół jest czymś więcej niż instytucją?

Kościół jest czymś więcej niż instytucją, ponieważ jest tajemnicą (misterium), która jest jednocześnie ludzka i boska. [KKK 770-773, 779; YC 124]

Twórcą tego ludu jest Bóg Ojciec. Jego przewodnikiem jest Jezus Chrystus. Źródłem jego mocy jest Duch Święty. Wejściem do ludu Bożego jest chrzest. Jego godność to wolność dzieci Bożych. Jego prawem jest miłość. Kiedy ten lud pozostaje wierny Bogu i szuka wpierw królestwa Bożego, przemienia świat. [KKK 781-786; YC 125]

Ryba - symbol pierwszych chrześcijan

ΙΧΘΥΣ, ἰχθύς [Ichthys] = gr. ryba ⇐ ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) - Jezus * ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Chrystus * ΘΕΟΥ (Theoû) - Boga * ΥΙΟΣ (Hyiós) - Syn * ΣΩΤΗΡ (Sōtér) - Zbawiciel.

Po ludzku może się wydawać, że Kościół jest nieudany. Ale po ludzku życie Pana Jezusa też było nieudane. Kościół, sam święty, jest wspólnotą ludzi, którzy nie są świętymi, ale grzesznikami, dążącymi do świętości. Ostatecznie jest on więc po to, by dobro szlachetniało. Nawet Ewangelia nie wspomina o tym, że Kościół to wspólnota aniołów. Biblia też jest historią świętego Boga w grzesznym świecie.

ks. Jan Twardowski, Jedynie miłość ocaleje.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.