• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

SDM

Oficjalne logo

XXXI ŚDM – ogólnokościelny program przygotowań

2014 → 2015 → 2016

Ojciec Święty Franciszek zatwierdził tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży, wytyczając w ten sposób etapy duchowego przygotowania, które w ciągu trzech lat doprowadzi młodych do obchodów międzynarodowego spotkania z Następcą Świętego Piotra, jakie odbędzie się w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku.
W Polsce do programu przygotowań włączono także tematy zaproponowane przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialną za Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 – SŁOWO (kerygmat)

"Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3)

XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015 – SAKRAMENTY (liturgia)

"Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8)

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016 – CARITAS (diakonia)

"Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7)

Zobacz

ŚDM – oficjalne serwisy informacyjne i kontakty

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.